Het ministerie van Economische Zaken wil met een nieuwe online tool de privacyvoorwaarden van Nederlandse bedrijven eenvoudiger maken voor consumenten.

Dat laat minister Kamp maandag weten in een brief aan de Tweede Kamer.

Op een speciale website kunnen bedrijven via een vragenlijst aangeven wat voor informatie zij verwerken, hoe zij dat opslaan en hoe het zit met de beveiliging van gevoelige gegevens.

 

Basis

Als de vragenlijst doorlopen is, beschikt het bedrijf over een basisversie van privacyvoorwaarden die volgens de minister kort en in begrijpelijke taal is geformuleerd. Het hebben van dergelijke voorwaarden is in veel gevallen wettelijk verplicht.

De basisvoorwaarden die uit de vragenlijst rollen, moeten consumenten beter inzicht geven in welke informatie bedrijven gebruiken en waarvoor.

 

Tijd en gedoe

“Privacyvoorwaarden kunnen lang en complex zijn. Steeds meer, vaak kleinere bedrijven, ontwikkelen diensten en producten waarbij rekening moet worden gehouden met de privacy van consumenten”, aldus Kamp.

De minister stelt dat de nieuwe dienst bedrijven “tijd en gedoe” zal schelen en het uiteindelijk een lastenvermindering van enkele miljoenen euro’s voor ondernemers kan betekenen.

“Consumenten kunnen makkelijker inzien hoe omgegaan wordt met hun gegevens en zo zelf beter keuzes maken welke diensten en producten ze af willen nemen.”

 

Verspreiding

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is betrokken bij de totstandkoming van de tool. Het ministerie zal de dienst de komende tijd onder de aandacht van ondernemers brengen met reclames en samenwerkingen met werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland, brancheverenigingen en de Kamer van Koophandel.

De minister belooft in zijn brief de tool te blijven aanpassen op basis van feedback en nieuwe regelgeving. Hij schrijft interesse te hebben de dienst in het Engels beschikbaar te stellen zodat bedrijven in heel Europa er gebruik van kunnen maken. Of daar concrete plannen voor zijn is onduidelijk.

Ook is onduidelijk of het ministerie moeite zal doen om grote bedrijven hun privacyvoorwaarden te laten versimpelen. De nieuwe dienst is vooral gericht op kleine bedrijven en partijen die nog geen (goede) voorwaarden hebben.

 

Voorbeeldtekst

In de automatisch gegenereerde voorwaarden staat bijvoorbeeld specifiek benoemd welke persoonsgegevens worden verwerkt, waarom die gegevens nodig zijn, hoe lang ze bewaard worden en of deze informatie gedeeld wordt met derden. Ook is er informatie over de beveiliging van gegevens en wordt uitgelegd welke rechten een consument heeft.

Bekijk hier een voorbeeld van de voorwaarden gemaakt via de online tool (pdf)