Code geschreven door vrouwen wordt over het algemeen vaker goedgekeurd door medeprogrammeurs dan code geschreven door mannen.

Dat is echter alleen zo als vrouwen hun sekse verbergen bij het indienen van de code.

Dat blijkt uit een analyse van 3 miljoen ingediende stukken code op Github, een site waar softwareontwikkelaars code kunnen delen met elkaar. Githubgebruikers bekritiseren, herzien en verbeteren elkaars code.

De analyse, gedaan door studenten computerwetenschappen, laat zien dat code die is geschreven door vrouwen die niet op hun profiel aangaven dat ze vrouw waren, vaker werd geaccepteerd dan die van mannen.

Opvallend genoeg was dat anders bij vrouwen die wel op hun profiel aangeven vrouw te zijn: hun code werd juist minder vaak geaccepteerd dan die van mannen. Een duidelijke verklaring hiervoor vonden de onderzoekers niet.

De overgrote meerderheid van alle softwareontwikkelaars is man. In een enquête uit 2013 bleek dat slechts 11,2 procent van alle softwareontwikkelaars vrouw is. Ook staat de softwareontwikkelaarswereld bekend als een bolwerk van seksisme.